top of page

Privacy Statement

Stichting Opleiding Medici (SOM) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat de SOM uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informative, diensten of toegang aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om producten via de SOM aan te kopen.

De SOM legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht en voor het doen van wetenschappelijk onderwijskundig onderzoek. Uw gegevens kunnen door De SOM worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van De SOM. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. De SOM verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan het project Training in Urology geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage. Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt De SOM geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen per email.

Wijziging van dit Privacy StatementDe SOM behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in juli 2012.

bottom of page