top of page

Werkwijze

De CUVO (Commissie Urologisch Vaardigheidsonderwijs) heeft als doel de artsen in opleiding tot uroloog in de eigen kliniek modules aan te bieden waarin urologische onderzoeken en ingrepen kunnen worden getraind. Het UVO sluit direct aan op de Upfrontcursus.

 

De opbouw van het UVO is de afgelopen acht jaar geleidelijk en na veel onderzoek, in overleg met alle opleiders urologie en veel AIOS urologie, na een uitgebreide pilot tot stand gekomen. In het UVO hanteren we ten aanzien van het praktisch onderwijs het principe van de herhaling en de verdieping. Naast de enkele cursus in de vier jaar opleiding tot uroloog, krijgt de AIOS nu regelmatig gelegenheid om hetzelfde onderdeel te oefenen, maar bij voorkeur met een toenemende moeilijkheidsgraad. Hij/ zij begint met kijken, luisteren en nadoen en in de laatste fase van de opleiding krijgt hij/zij een rol om de jongere aios te onderwijzen (peer-teaching). Alle onderdelen die in een skillslab trainbaar zijn komen aan de orde. Dit is gebaseerd op de in het Curriculum geformuleerde bekwaamheidseisen waar de AIOS aan het eind van de opleiding urologie aan moet voldoen. Met behulp van modules wordt de AIOS dus de gelegenheid geboden om in de eigen kliniek de vaardigheden te trainen. Er vindt evaluatie plaats en de resultaten worden in het portfolio van de aios gedocumenteerd.

Inmiddels is in alle opleidingsklinieken in Nederland dit vaardigheidsonderwijs geïmplementeerd. Ieder jaar komen er enkele nieuwe modules bij welke bij roulatie worden uitgevoerd in de opleidingsklinieken. Ieder jaar worden ten minste 8 modules gevolgd. Ter voorbereiding van het onderwijs kan de opleider maar ook de aios via de link https://www.urologischvaardigheidsonderwijs.com/ naar de UVO website.

Hier kan men, na eerst te registreren waarna het account wordt geactiveerd, de modules inzien ter voorbereiding en ook de pre test maken. Hierdoor weten de aios wat de diverse modules inhouden en kunnen zij goed voorbereid starten aan het UVO.

bottom of page